Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Άστοχος και θεσμικά προκλητικός ο αποκλεισμός του Δήμου Ιωαννιτών από το Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας

Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε την απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας καθώς απ’ αυτό απουσιάζει εκπρόσωπος του Δήμου Ιωαννιτών.

Του Δήμου δηλαδή που στην ουσία περιβάλλει ολόκληρη τη Λίμνη.

Η συμμετοχή του Δήμου Ιωαννιτών διαχρονικά στο Δ.Σ. του Φορέα δεν ήταν για λόγους τυπικούς.

Αντίθετα, είναι επιβεβλημένο, τόσο θεσμικά όσο και ουσιαστικά, να έχει λόγο σε ένα δημόσιο Φορέα που ασχολείται αποκλειστικά με το οικοσύστημα και τη Λίμνη Παμβώτιδα, το τοπόσημο αυτό, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία των Ιωαννίνων.

Μάλιστα, η αλλαγή του Δ.Σ. έρχεται τη στιγμή που βρίσκεται σε διαβούλευση το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος της Λίμνης Παμβώτιδας, με το Δήμο Ιωαννιτών να ετοιμάζεται να καταθέσει, όπως άλλωστε πράττει πάντα, επιστημονικά τεκμηριωμένες προτάσεις.

Δυστυχώς, η ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας δεν μερίμνησε για τη θεσμική εκπροσώπηση του Δήμου Ιωαννιτών στο Δ.Σ. του Φορέα, με αποτέλεσμα να αποκλείσει ουσιαστικά τη συμμετοχή του σε αυτόν, κάτι που είναι άστοχο και θεσμικά προκλητικό.