Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Έγκαιρη υποβολή αιτημάτων για εκδηλώσεις σε κοινόχρηστους χώρους

Την υποχρέωση της έγκαιρης υποβολής αιτημάτων, που έχουν οι φορείς που επιθυμούν την διοργάνωση εκδηλώσεων σε κοινόχρηστους χώρους, υπενθυμίζει ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Βαγγέλης Πήχας.

Ο κ. Πήχας σημειώνει ότι όλα τα αιτήματα θα πρέπει να υποβάλλονται στην αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου τουλάχιστον είκοσι ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία διοργάνωσης της εκδήλωσης.

Έτσι θα υπάρχει η δυνατότητα για την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών αδειοδότησης από τις υπηρεσίες και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.