Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Δ.Ε.ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ»