Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Έγκριση διενέργειας της προμήθειας /υπηρεσίας: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΑΪΟΥ (COVID-19) είδη απολύμανσης), έγκριση τεχνικών προδιαγραφών