Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Έκτακτη Συνεδρίαση «δια περιφοράς» του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 28-02-2023 και ώρα 10.00