Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη 16-01-2018, και ώρα 13:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «Αθανάσιος Τσακάλωφ», με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:
«Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «Επανάχρηση του κτιρίου «Πνευματικό Κέντρο Κατσικάς» ως Κέντρο Πολιτισμικής Δημιουργίας με τον διακριτό τίτλο “Σκηνή”» στην πρόσκληση της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Ανταγωνιστικότητας, Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας με τίτλο «Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας» (Κωδικός Πρόσκλησης: 083, Α/Α ΟΠΣ: 2419)».
Η εν λόγω συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω ημερομηνίας υποβολής της πρότασης.