Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο

Έκτακτη συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί σήμερα 27-09-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «Αθανάσιος Τσακάλωφ», με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

«Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ιωαννιτών στο πανελλήνιο συνέδριο αρτοποιών» και διάθεση πίστωσης».

Η εν λόγω συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω καταληκτικής ημερομηνίας διοργάνωσης εκδήλωσης .