Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Έναρξη λειτουργίας κέντρου πληροφόρησης και υποστήριξης προσφύγων, αιτούντων άσυλο και άλλων ευάλωτων ομάδων στο Δήμο Ιωαννιτών

To KEAN – Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων, σε συνεργασία με τον Δήμο Ιωαννιτών, δημιούργησε και ξεκίνησε την λειτουργία του Κέντρου Πληροφόρησης και Υποστήριξης (IAC – Information Assistance Centre), το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε για τους πρόσφυγες (UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees).

Το Κέντρο Πληροφόρησης και Υποστήριξης (IAC – Information Assistance Centre) δημιουργήθηκε και λειτουργεί με στόχο να διευκολύνει την πρόσβαση των προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και άλλων ευάλωτων ομάδων που διαμένουν στην Περιφέρεια της Ηπείρου, στις δημόσιες υπηρεσίες, προκειμένου να ενισχυθεί η προοπτική της τοπικής ένταξης. Επιπρόσθετα η λειτουργία του Κέντρου στοχεύει στην ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφόρησης μεταξύ τοπικών φορέων και προσφύγων.

Το Κέντρο λειτουργεί επί της οδού Αραβαντινού 6Α στα Ιωάννινα, σε καθημερινή βάση από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8.00 π.μ έως και τις 16.00 μ.μ και παρέχει υποστηρικτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν:

  • την μετάφραση της κάρτας ασύλου
  • την χορήγηση ΑΜΚΑ, την χορήγηση Α.Φ.Μ σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία και την ισχύουσα νομοθεσία
  • την πρόσβαση σε Υπηρεσίες Κοινωνικής Αλληλεγγύης και υποστηρικτικές υπηρεσίες για την υποβολή αιτήσεων για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)
  • την εγγραφή στα μητρώα του ΟΑΕΔ και τη χορήγηση κάρτας ανεργίας
  • την έκδοση τραπεζικού λογαριασμού σε πιστωτικό ίδρυμα
  • την εγγραφή των παιδιών σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης;
  • την απασχόληση, την σύνταξη βιογραφικού σημειώματος
  • την ενημέρωση για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους.

 

Η διεπιστημονική ομάδα του Κέντρου αποτελείται από πολιτισμικούς διαμεσολαβητές/ διερμηνείς, νομικό σύμβουλο, κοινωνικό λειτουργό, εκπαιδευτή και οικονομικό και διοικητικό προσωπικό η οποία είναι αρμόδια για την ομαλή λειτουργία του Κέντρου και την ορθή και ολοκληρωμένη παροχή των υπηρεσιών.

Απώτερος σκοπός της λειτουργίας του Κέντρου είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης των προσφύγων που διαμένουν σε χώρους, καταλύματα και κέντρα φιλοξενίας στην περιφέρεια Ηπείρου, σε δημόσιες υπηρεσίες όπως είναι οι υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής ασφάλισης, η παροχή νομικής βοήθειας και η διευκόλυνση της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας, προκειμένου να καταστούν ανεξάρτητοι και να μπορέσουν να οικοδομήσουν σταδιακά τη ζωή τους εκτός των κέντρων και των χώρων διαμονής ως μέρος της ελληνικής κοινωνίας και ως εκ τούτου ως μέρος των τοπικών κοινοτήτων.