Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Έρευνα για τις προτιμήσεις στάθμευσης στη κεντρική περιοχή των Ιωαννίνων

Ο Δήμος Ιωαννιτών έχοντας ως στόχο να βελτιώσει τις συνθήκες της κυκλοφορίας στην κεντρική περιοχή της πόλης, βρίσκεται σε διαδικασίες εκπόνησης μελέτης για την οργάνωση της στάθμευσης.

Ο Δήμος μας συνεχίζοντας τις καινοτόμες πρακτικές του στον σχεδιασμό, οι οποίες ξεκίνησαν με το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, προσβλέπει στην ενεργή συμμετοχή και στήριξη των κατοίκων, για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων.

Για τον σκοπό αυτό προχωρά στην διεξαγωγή διαδικτυακής έρευνας στάθμευσης, ώστε ο/η κάθε ενδιαφερόμενος/η να:

  • Καταγράψει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει με τη στάθμευση στο κέντρο της πόλης.
  • Αναδείξει τους προτιμότερους μηχανισμούς για την βελτίωση της κατάστασης, κατά την άποψη του/της.

Η συμμετοχή των πολιτών στον σχεδιασμό είναι προτεραιότητα για τον Δήμο Ιωαννιτών

Βρείτε την ερευνά

https://forms.office.com/r/F5aAkXhABb