Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Αίτηση για υπαγωγή επιχείρησης σε ειδικό συντελεστή δημοτικών τελών