Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Αγορά νέων μηχανημάτων έργων

Η Οικονομική επιτροπή που συνεδρίασε σήμερα ενέκρινε τους όρους δημοπράτησης για την προμήθεια μηχανημάτων έργων στο εργοτάξιο, συνολικού προϋπολογισμού 250.000 ευρώ. Πρόκειται για μια κίνηση η οποία θα αναβαθμίσει σημαντικά τον εξοπλισμό του εργοταξίου ο οποίος σε πολλές περιπτώσεις είναι απαρχαιωμένος.