Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Αιτήσεις για χρήση αιθουσών πολλαπλών χρήσεων κτιρίων β/θμιας εκπαίδευσης

Η Σχολική Επιτροπή ενημερώνει τους Πολιτιστικούς Συλλόγους-Σωματεία και τους Αθλητικούς της πόλης μας τα οποία ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν τις αίθουσες πολλαπλών χρήσεων των σχολικών κτιρίων β/θμιας εκπαίδευσης,  όπως  υποβάλλουν  αιτήσεις  χρήσης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής, Αβέρωφ 6, 1ος όροφος, (τηλ. 2651001002-2651001019), από 30/07/2018 έως 13/08/2018, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία παραχώρησης από τα αρμόδια Συλλογικά Όργανα του Δήμου Ιωαννιτών.

Καταθέσεις αιτήσεων μετά το πέρας της προαναφερόμενης ημερομηνίας δεν θα γίνονται δεκτές και δεν θα υπάρχει η δυνατότητα παραχώρησης του αιτούμενου χώρου στον ενδιαφερόμενο.

 

 

Δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση.

2.Καταστατικό φορέα με βεβαίωση  του Πρωτοδικείου ότι έχει εγγραφεί στο βιβλίο Σωματείων.

3.Απόσπασμα Πρακτικών συνεδριάσεως του ΔΣ στο οποίο αναφέρονται τα πρόσωπα που εκπροσωπούν ή δεσμεύουν με την υπογραφή τους το σύλλογο ή το σωματείο.

  1. Για ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ έγκριση του ΔΣ αρμόδιου φορέα.
  2. Α.Φ.Μ.

6.Βεβαίωση του Συλλόγου για τον αριθμό των συμμετεχόντων ανά τμήμα.

aitisi athlitikoi syllogoi

aitisi politistikon syllogon