Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ανάρτηση πινάκων μοριοδότησης πωλητών που συμμετείχαν στη διαδικασία βελτίωσης της θέσης δραστηριοποίησης τους στις λαϊκές αγορές του Δήμου Ιωαννιτών, σε φθίνουσα σειρά προτεραιότητας με καταγραφή των θέσεων τους στην αγορά, καθώς και των κενών θέσεων (που δεν κατέχει ο πωλητής), σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ) της παρ. 4 του άρθρου 66 του Ν.4849/2021

Μετά την οριστικοποίηση του  πίνακα καταγραφής των κενών θέσεων, η αρμόδια Πενταμελής Επιτροπή του Δήμου μας, προέβη στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν από τους αιτούντες βελτίωση θέσης και κατάρτησε  πίνακες ανά Λαϊκή Αγορά καταγράφονται οι πωλητές σε φθίνουσα σειρά προτεραιότητας, η θέση τους στην αγορά, καθώς και οι κενές θέσεις (θέσεις που δεν κατέχει ο πωλητής).

Οι πωλητές, που συμπεριλαμβάνονται στους σχετικούς πίνακες καλούνται να προσέλθουν την Παρασκευή  20 Μαίου 2022 και ώρα 11.30 π.μ, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε να επιλέξουν τη βελτιωμένη θέση δραστηριοποίησής τους. Στις περιπτώσεις ισοβαθμίας θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΛΕΤΣΑΣ

1. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡ. 2-18-5-2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2. ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ

3. ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΤΟΛΗΣ- ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ

4. ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΡΟΣΙΑΣ- ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ

5. ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ- ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ