Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Αναβαθμίζεται η Λαϊκή Αγορά της Αγίας Μαρίνας

Σημαντικές παρεμβάσεις έχουν ξεκινήσει και θα συνεχιστούν στην Λαϊκή Αγορά της Αγίας Μαρίνας με στόχο την μετατροπή της σε Δημοτική.

Η Λαϊκή με τις υποδείξεις του Δήμου και την ευσυνειδησία των παραγωγών λειτούργησε υποδειγματικά όλο το διάστημα των ειδικών μέτρων για τον περιορισμό διάδοσης του Covid-19.

Ο Δήμος έχει προχωρήσει ήδη στην ανακατασκευή του δικτύου ομβρίων ενώ ολοκληρώθηκε η βελτίωση του φωτισμού, η κοπή και απομάκρυνση επικίνδυνων δέντρων και η τοποθέτηση χημικών τουαλετών.

Από τον Δήμο εγκρίθηκε σχετική πίστωση και θα απομακρυνθούν άμεσα οι πλάκες αμιαντοτσιμέντου από τα στέγαστρα. Οι στέγες θα αντικατασταθούν και θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις για την γενικότερη αναβάθμιση της Λαϊκής.