Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΝΕΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 10-05-2022