Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ανακατασκευή για το Δημοτικό Σχολείο Ανατολικής

Τη σύμβαση για την συντήρηση-ανακατασκευή και την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του Δημοτικού Σχολείου Ανατολικής υπέγραψε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Δημήτρης Παπαγεωργίου με τον ανάδοχο.

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 90 χιλιάδων ευρώ. 

Το κτίριο χρησιμοποιείται από την Κοινότητα και οι παρεμβάσεις κρίθηκαν απαραίτητες για την διάσωση και την αναβάθμισή του. 

Οι εργασίες που θα γίνουν σύμφωνα με την μελέτη περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, οικοδομικές εργασίες, αντικατάσταση της στέγης, αποκατάσταση των ταβανιών, κατασκευή νέου στεγάστρου στην είσοδο με στόχο την αισθητική και τη λειτουργική αναβάθμιση του κτιρίου.