Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ανακοίνωση γιά την πρόσληψη ενός (1) Κτηνιάτρου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών στο Δήμο Ιωαννιτών