Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ανακοίνωση για προγράμματα κατάρτισης με αντικείμενο τα Αρωματικά – Φαρμακευτικά Φυτά, τα Βιολογικά Προϊόντα και την Μελισσοκομία