Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ανακοίνωση για Στρατολογικούς Πίνακες

Παρακαλούνται οι γονείς – κηδεμόνες των εγγεγραμμένων στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Ιωαννιτών έτους 2002 να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου Ιωαννιτών, Γραφείο Μητρώων Αρρένων στην παραπάνω Διεύθυνση , μέχρι την 31-3-2018 ώστε να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 με τα παρακάτω:
1. Την ακριβή διεύθυνση κατοικίας τους ,
2. Το επάγγελμα των τέκνων ( π.χ. μαθητής Λυκείου)
3. Την τάξη από την οποία αποφοίτησαν τα τέκνα και
4. Το θρήσκευμά τους ,
ώστε να καταρτιστούν οι Στρατολογικοί Πίνακες οι οποίοι περιλαμβάνουν τους γεννηθέντες το έτος 2002 που είναι υποχρεωμένοι να παρουσιαστούν το έτος 2020 στα στρατολογικά γραφεία στρατευσίμων Κλάσεως 2023 , σύμφωνα με το άρθρο 16 &1-6 του Ν. 2119/93

Ανακοίνωση