Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ανακοίνωση για την πρόσληψη 40 ατόμων στην Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού, Περ/ντος, Νεολαίας & Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών