Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω ΜηΜΕΔ για το έργο «Αναβάθμιση υποδομών στην Δ.Ε. Παμβώτιδας»