Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω του ΜηΜΕΔ για το έργο “Βελτίωση – ανακατασκευή αγροτικού οδικού δικτύου”