Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜηΜΕΔ για τον διαγωνισμό του έργου: « Ασφαλτόστρωση οδών στο Δήμο Ιωαννιτών (Β΄ Φάση)»