Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜηΜΕΔ για το έργο: «Αναβάθμιση υποδομών στο Δήμο Ιωαννιτών»