Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜηΜΕΔ για το έργο: «Κατασκευή έργων υποδομής σε περιοχές επέκτασης της Δ.Ε Ιωαννίνων (2020)»