Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜηΜΕΔ για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΣΤΑΥΡΑΚΙ – ΚΑΤΩ ΜΑΡΜΑΡΑ»