Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜηΜΕΔ για το έργο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ»