Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜηΜΕΔ για το έργο: «Ενίσχυση υδροδότησης Αμπελιάς -Επισκοπικού με τη διασύνδεση στο υδροδοτικό σύστημα»