Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜηΜΕΔ για το έργο: Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στις Δ.Ε. Μπιζανίου