Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜηΜΕΔ για το έργο “Κατασκευή έργων υποδομής σε περιοχές των επεκτάσεων ΔΕ Ιωαννίνων (2016-2017) – B’ Φάση”