Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜηΜΕΔ για το έργο: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ