Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜηΜΕΔ

Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής τεχνικών υπαλλήλων με τους αναπληρωτές τους για τον διαγωνισμό του έργου: « Βελτίωση προσβασιμότητας για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες».Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 22/7/2019 και ώρα 9:00 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας (https://mimed.ggde.gr). ανακοινωση-κληρωσης τριμελής