Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜηΜΕΔ

Κλήρωση τριμελούς επιτροπής τεχνικών υπαλλήλων με τους αναπληρωτές τους για τον διαγωνισμό του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ». Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 17/05/2018 και ώρα 12:00 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr).
ανακοινωση-κληρωσης τριμελής