Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ανακοίνωση εκμίσθωσης Κληροδοτήματος ΓΚΑΣΤΗ στη ΛΑΡΙΣΑ