Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ανακοίνωση επαναπροκήρυξης για την πρόσληψη δύο (2) ΠΕ Κτηνιάτρων με σύμβαση εργασίας δύο (2) μηνών