Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ανακοίνωση και ορθοφωτοχάρτης για τη διαδικασία κύρωσης τμημάτων δικτύου κοινόχρηστων χώρων στον οικισμό Ολυμπιάδας Δ.Κ.Μαρμάρων Δήμου Ιωαννιτών