Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ανακοίνωση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων για το Ελληνικό Κτηματολόγιο