Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ανακοίνωση προκήρυξης για την πρόσληψη δύο (2) ατόμων, για την κάλυψη αναγκών της Φιλαρμονικής και του Εικαστικού Εργαστηρίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. ωρομίσθιας απασχόλησης για την εκπαιδευτική περίοδο 2023-2024, με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου.