Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ανακοίνωση πρόσληψης δώδεκα (12) ατόμων ΥΕ καθαριστών-στριών σχολικών μονάδων