Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2020 για τη Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου στο ΝΠΔΔ Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ