Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ανακοίνωση ΣΟΧ4/2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών για τη σύναψη σύβασης εργασίας ΙΔΟΧ για την υλοποίηση της δράσης: “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» περιόδου 2017-2018