Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ανακοίνωση Τμήματος Πρασίνου και Κοιμητηρίων

Με την υπ. αρ. 315/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιωαννιτών καταργήθηκε η  παράταση ταφής  έως δύο χρόνια που προβλέπονταν στην παρ. 3 του άρθρου 15 του ισχύοντος «Κανονισμού Λειτουργίας εν γένει των Δημοτικών Νεκροταφείων του Δήμου Ιωαννιτών.