Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ανακοίνωση

Δίνεται παράταση στην  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων για την συμμετοχή σε ολοκληρωμένα προγράμματα κατάρτισης Μελισσοκομίας από την εκτροφή-διαχείριση μελισσιού έως την παραγωγή τυποποίηση και τη διάθεση των σύνθετων προϊόντων στην αγορά, και στην Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων για την συμμετοχή σε ολοκληρωμένα προγράμματα κατάρτισης σχετικά με τα Αρωματικά/Φαρμακευτικά φυτά, από την καλλιέργεια ως τη διάθεση στην αγορά έως τις 05 Οκτωβρίου 2022.