Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΥΟ (2) ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΜΕ ΔΙΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ