Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 11-8-2021 έως και 16-8-2021)1