Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ο Δήμος Ιωαννιτών με την αριθ. 77800/20-7-22 ανακοίνωση θα προβεί στην πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  εκατόν ένα (101) ατόμων πλήρους απασχόλησης και  εικοσιπέντε (25) ατόμων μερικής απασχόλησης για την καθαριότητα σχολικών μονάδων

Οι συμβάσεις θα έχουν διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής τους και μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2022-2023

 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων από  21/7/2022

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων έως και 3/8/2022

 

 

Έπειτα από την τροποποίηση της υπουργικής απόφασης, οι υποψήφιοι υποχρεούνται πλέον να υποβάλλουν ΜΑΖΙ με την αίτησή τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους.

Η ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ  ΣΕ ΕΝΑ ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΟ   email: sxo@ioannina.gr 

ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

 

ΑΝΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ

 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ  ΟΤΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ  ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ /ΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΟΥΝ

ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ   (ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΩΣ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ  ΕΤΟΥΣ 2019-2020)

ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ  ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 3  –mail: protocollo@ioannina.gr  (ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020- 2021)

 

Ανακοίνωση ΣΟΧ για καθαρισμό σχολικών μονάδων 2022-2023

Παράρτημα με οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση Πρόσληψης