Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ανακοίνωση για τους ωφελούμενους του προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής Δήμου Ιωαννιτών