Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΒΑ

Για τους ωφελούμενους του προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους  ( ΤΕΒΑ FEAD)»

ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ: ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ, ΔΩΔΩΝΗΣ, ΖΑΓΟΡΙΟΥ, ΖΙΤΣΑΣ, ΚΟΝΙΤΣΑΣ, ΜΕΤΣΟΒΟΥ, ΠΩΓΩΝΙΟΥ

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Ιωαννιτών, ως υπεύθυνη υλοποίησης του προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ FEAD)» γνωστοποιεί στους ωφελούμενους του προγράμματος Τ.Ε.Β.Α. των Δήμων Ιωαννιτών, Βορείων Τζουμέρκων, Δωδώνης, Ζαγορίου, Ζίτσας, Κόνιτσας, Μετσόβου και Πωγωνίου της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων ότι θα πραγματοποιηθεί διανομή Τροφίμων, ως εξής:

 

ΣΗΜΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΕΒΑ        ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ        ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ανατολή Δήμου Ιωαννιτών                               20 & 21/04/2021

Κατσικά Δήμου Ιωαννιτών                               20 & 21/04/2021

Πεδινή Δήμου Ιωαννιτών                                     20/04/2021

Ζωγράφειο Δήμου Ιωαννιτών                              21/04/2021         Οι ωφελούμενοι του συγκεκριμένου σημείου, λόγω των περιοριστικών μέτρων κατά του covid-19, θα προσέλθουν την αναγραφόμενη ημερομηνία στον Ι. Ν. Περιβλέπτου για την παραλαβή των προϊόντων.

Πέραμα Δήμου Ιωαννιτών                               21 & 22/04/2021

Ι.Ν. Περιβλέπτου Δήμου Ιωαννιτών             22 & 23/04/2021

ΚΕΠΑΒΙ Δήμου Ιωαννιτών                            20,21,22 & 23/04/2021

Ερυθρός Σταυρός Δήμου Ιωαννιτών                22 & 23/04/2021               Στους ωφελούμενους Ρομά που διαμένουν στην περιοχή Νέας Ζωής Ιωαννίνων, λόγω των περιοριστικών μέτρων κατά του covid-19, η παράδοση των προϊόντων θα γίνει κατ΄οίκον

Πράμαντα Δήμου Βορείων Τζουμέρκων            20/04/2021

Καλέντζι Δήμου Βορείων Τζουμέρκων               20/04/2021

Αγία Κυριακή Δήμου Δωδώνης                           20/04/2021

Δερβίζιανα Δήμου Δωδώνης                                20/04/2021

Δήμος Ζαγορίου                                                     21/04/2021

Δήμος Κόνιτσας                                                     21/04/2021

Δήμος Μετσόβου                                                   21/04/2021

Δήμος Πωγωνίου                                                   21/04/2021

Δήμος Ζίτσας                                                          22/04/2021

Τα προϊόντα που θα διανεμηθούν είναι κρέας, μοσχάρι και χοιρινό και βασίζονται στον παρακάτω κανόνα:

Σε οικογένειες από 1-4 μέλη: 2 τεμάχια μοσχάρι και 2 τεμάχια χοιρινό, του ενός κιλού ανά τεμάχιο.

Σε οικογένειες από 5 μέλη και άνω: 3 τεμάχια μοσχάρι και 3 τεμάχια χοιρινό, του ενός κιλού ανά τεμάχιο.

 

Παρακαλούνται οι ωφελούμενοι του προγράμματος Τ.Ε.Β.Α. να έχουν μαζί τους το βιβλιάριο κοινωνικής τους ασφάλισης ή άλλο επίσημο έγγραφο  σε έντυπη μορφή, από το οποίο να προκύπτει ο Α.Μ.Κ.Α. τους και δελτίο αστυνομικής ταυτότητάς τους. Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν δύναται να παραλάβει αυτοπροσώπως τα προϊόντα, δύναται να παραλαμβάνονται αυτά από μέλος της οικογένειας με την αίτηση και το Α.Μ.Κ.Α του. Σε διαφορετική περίπτωση (άλλο συγγενικό ή φιλικό πρόσωπο) απαιτείται εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής του ωφελούμενου.

Για την αποφυγή εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 παρακαλούμε να τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας τόσο των εργαζομένων όσο και των ωφελουμένων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και τις κατευθυντήριες οδηγίες που εκδίδονται από αρμόδιους φορείς (τήρηση αποστάσεων, χρήση μάσκας, χρήση γαντιών, αποφυγή συνωστισμού, κ.λ.π.). Οι ωφελούμενοι υποχρεούνται να υπογράφουν σε κατάσταση για την παραλαβή των προϊόντων με δικό τους στυλό.