Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΦΗ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ