Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 1/2020 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για πόλεις ενσωμάτωσης –European platform for integrating cities (EPIC)